Fincentrum reality

Tip:

Zaujímavé
projekty

Najnovšie nehnuteľnosti

Aktuality

 • Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť

  27.09.2016

  Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť

  Pozrite si kto v skutočnosti sme a ako ideme za našim a vašim snom.

  Viac »

 • First Rebranding

  02.06.2016

  First Rebranding

  Prvá pobočka Fincentrum Reality Slovensko otvorila svoje brány

  Viac »

FAQ

otáznik

Čo je anuita?

Je konštantná platba po dohodnutom období. Obvykle sa jedná o pravidelnú splátku úveru. Ide o platbu, ktorá je zložená zo splátky istiny a úroku. Jej výška je vo zvolenom období nemenná, plynule se mení iba pomer medzi splátkou a úrokom, kedy spočiatku je vyšší pomer medzi úrokom a splátkou istiny. Na konci doby splatnosti sa pomer znižuje. Pri družstevných bytoch je to čiastka na splácanie nízkopercentného úveru, ktorý družstvo spláca pri výstavbe alebo odkúpení domu.

otáznik

Čo je kataster nehnuteľností?

Je verejným súborom údajov o nehnuteľnostiach v Slovenskej republike, zahrnujúci ich popis, súpis a geometrické a polohové určenie. Vznikol ku dňu 1. 1. 1993 na základe zákona č. 344/92 Sb., o katastri nehnuteľností Slovenskej republiky (katastrálny zákon). Súčásťou katastru nehnuteľností je evidencia vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. Predmetom katastra nehnuteľností sú pozemky v podobe parciel, budovy spojené so zemou pevným základom, vybrané stavby spojené so zemou pevným základom a byty a nebytové priestory vymedzené ako jednotky podľa zákona o vlastníctve bytov.

otáznik

Čo je kolaudácia?

Schválenie stavby alebo časti stavby, ktorá vyžadovala stavebné povolenie na využívanie. Kolaudácia je výsledkom kolaudačného rozhodnutia vydaného po kolaudačnom konaní.

otáznik

Čo je home staging?

Profesionálna príprava nehnuteľnosti za účelom zvýšenia atraktivity pri predaji či prenájme.

otáznik

Čo je sprostredkovateľská zmluva?

Sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje zaobstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý přičinením sprostredkovateľa.

otáznik

Čo je vecné bremeno?

Obmädzuje vlastníka nehnuteľnosti tak, že je povinný niečo strpieť alebo sa niečoho zdržať a umožňuje osobe oprávnenej užívať majetok (môže zaistiť doživotné bývanie rodičov, v prípade, že byt alebo dom prevedú na svoje deti).

Realitní makléri odporúčajú

Naši partneri

Investujeme

Fincentrum logo

oddeľovač